Yasal Uyarı

KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK HAKKINDA YASAL UYARI

Bu internet sitesi ve içeriği Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yönetmeliklerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Söz konusu internet sitesi sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılabilir. Lundbeck İlaç Ticaret Ltd. Şti bu internet sitesinde yer alan detayların Türkiye dışındaki yerlerde de doğru olduğuna dair garanti vermez ve özellikle ürün ve hizmetlerin aynı görünüm, aynı boyut veya aynı şartlarda mevcut olduğunu garantilemez. Bu internet sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından giriyorsanız veya içeriğini Türkiye Cumhuriyeti dışından yüklüyorsanız, mahalli mevzuata uygun davranmak sizin sorumluluğunuzdur. Bu internet sitesi ve içeriği sadece Türkiye Cumhuriyetinde görev yapan hekimlerin erişim sağlamaları ve kullanmaları amacı ile hazırlanmıştır. İşbu internet sitesinde yer alan ilaçlara ait bilgiler yalnızca hekim kullanımına ait olup, hiçbir şekilde yukarıda belirtilen meslek grubuna ait olmayan kişilerin kullanımına açık değildir. Yasal mevzuat, yukarıda açıklanan meslek grubunun haricinde yer alan kişilerin ilaçların anlatıldığı sayfalara ve prospektüs bilgilerine erişmelerini yasaklamaktadır. Bu sitedeki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle bir doktorun ve/veya diğer diplomalı sağlık mesleği mensupları tavsiyelerinin yerine kullanılamaz. Daima profesyonel bir sağlık uzmanına başvurulmalısınız.

Lundbeck İlaç Ticaret Ltd. Şti  internet sitesinde yer alan materyalleri istediği an değiştirme veya silme hakkını saklı tutmaktadır ve bu sayfayı güncellemek suretiyle kullanım şartları ve gizlilik  bölümü ve bu internet sitesinde yer verilen diğer politikalar üzerinde her an değişiklik yapabilecektir. Bu tür değişiklikler sizin için bağlayıcı nitelikte olacağından güncel kullanım şartları ve gizlilik  hakkında bilgi sahibi olmak için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Her türlü veri, soru, yorum, öneri ve benzerleri de dahil olmak üzere elektronik posta yoluyla veya diğer yöntemlerle internet sitesine ilettiğiniz veya gönderdiğiniz her türlü ileti veya materyal gizli olmayan ve mülkiyet hakkı içermeyen bilgi niteliğine sahiptir ve bu şekilde değerlendirilecektir. Lundbeck İlaç Ticaret Ltd. Şti. , bu tür iletileri veya materyalleri, çoğaltma, ifşa, iletme, yayınlama, yayımlama ve benzeri diğer işlemler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir amaç için kullanabilecektir. Lundbeck İlaç Ticaret Ltd. Şti. ayrıca, internet sitesine gönderdiğiniz her türlü iletide veya materyalde yer alan tüm fikirleri, kavramları, teknik bilgileri veya teknikleri, ürün geliştirme, imal etme ve pazarlama da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, her türlü amaç için kullanmakta serbesttir.

Lundbeck İlaç Ticaret Ltd. Şti. bu internet sitesi ile bağlantı kurmuş olabilecek diğer internet sitelerinin tümünü incelememiştir ve bu internet sitesi ile bağlantı kurmuş olabilecek, site dışı internet sayfalarının veya diğer internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Bu internet sitesinde verilen bağlantılar yoluyla bu internet sitesinin dışındaki herhangi bir internet sayfasına veya internet sitesine erişim sağlamanızdan kaynaklanabilecek riskler tamamen size aittir. Bu internet sitesinde verilen bağlantılar yoluyla başka bir internet sitesine erişim sağladığınızda, lütfen erişim sağladığınız bu internet sitesinin yasal bildirimlerini ve gizlilik politikasını inceleyiniz. Sözkonusu yasal bildirimler ve gizlilik politikaları bu internet sitesinde öngörülenlerden farklı olabilecektir.

Sorumluluk Muafiyeti: Site içeriğinin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için makul bakım yapılmakla birlikte Site Sahipleri site içeriğinin doğruluğu, sıralanışı, güncelliği veya bütünlüğü konusunda herhangi bir garanti veya beyanda bulunmaz ve önceden bildirimde bulunmaksızın sitenin yayınını durdurabilir.

Siteye yönelik kullanımınızdan doğan riskler size aittir. Lundbeck İlaç Ticaret Ltd. Şti. bu internet sitesini bilgi sunmak amacıyla iyi niyetle hazırlamış olmasına karşın, Lundbeck İlaç Ticaret Ltd. Şti. ‘ nin bağlı şirketleri, iştirakleri ya da çalışanları, Sitenin tasarlanması, hazırlanması veya bu işin teslim edilmesine katkıda bulunan taraflar hiçbir sınırlama olmadan bu internet sitesine erişim ya da bu internet sitesinin kullanımından ya da erişememeniz veya kullanamamanızdan kaynaklanan ya da bu internet sitesinde bulunan herhangi bir materyal, bilgi, özellik ya da tavsiyenin kullanımından doğan doğrudan, dolaylı, özel, bu kullanımın doğal sonucu olan ya da tesadüfi zararlardan hiç bir durumda sorumlu tutulamaz. Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti. internet sitesinin ya da bu internet sitesini yapan sunucuların virüslerden ya da diğer zararlı öğelerden arî olduğu garanti etmemektedir. Yukarıdaki hususlarla sınırlı olmadan Sitedeki tüm içerik, ister açıkça ister dolaylı belirtilmiş olsun; tatmin edici düzeyde bir kaliteye sahip olma, belirli bir amaca uygun olma ya da herhangi bir ihlal güvencesi dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir garanti veya taahhüt vermeden “OLDUĞU GİBİ” sunulmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hakları: İşbu internet sitesi içerisinde yer alan 5846 sayılı yasa ile ilgili yönetmeliklere göre korumaya tabi her türlü bilgi, resim, marka, logo, yazı, vs. gibi fikri mülkiyet konusu hakların mülkiyeti münhasıran Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti. aittir. Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti. ait internet sitesinin içeriği, sadece ziyaretçileri bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Hiçbir koşulda internet sitesi içerisinde yer alan herhangi bir bilgi, belge, resim, marka, logo, fotoğraf ve benzeri tanımlayıcı veya açıklayıcı unsurları kopyalamak, nakletmek, haksız olarak kullanmak yasaktır. İşbu internet sitesindeki bilgileri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.’nin izni ile kullanılabilir.

Yukarıda açıkça belirtilenlerin dışındaki unsurlardan işbu internet sitesinde yer alan herhangi bir şey Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti. izni olmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve/veya hiçbir yere taşınamaz.

Gizlilik: Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti., internet sitesi ziyaretçilerinin, elektronik yöntemlerle toplanan bilgilerin niteliği, bu bilgilerin ne şekilde toplandığı, ne şekilde kullanıldığı ve kimlere açıklandığı veya açıklanabileceği yönündeki bilgi taleplerini gözetmektedir.Siz gönüllü olarak vermedikçe, web sitemizde hiçbir şekilde kişisel tanımlayıcı özel bilgi toplamıyoruz. Kişisel tanımlayıcı özel bilgi ile herhangi bir bireyi özel olarak tanımlayan bilgileri kastediyoruz. Bu gizlilik beyanı hangi koşullar altında kişisel bilgiler topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı, verdiğiniz bilgileri nasıl kullanmamızı istediğinizle ilgili tercihlerinizi ve verilen bilgileri nasıl koruduğumuzu açıklamaktadır.

İnternet sitemizin kullanılması esnasında tarafımıza verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yaptığımıza göre, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretmek için sizden aldığımız bilgileri diğer bireylerden aldığımız bilgilerle birleştirebiliriz. Toplam ve istatistiksel veriler kişisel niteleyici bilgileri içermez. Bu bilgileri erkek ve kadın ziyaretçi yüzdesi veya belirli bir yaş grubundaki ziyaretçi yüzdesi gibi sitemizin içeriğini geliştirecek istatistiksel bilgiler için kullanabiliriz. Özel bireyleri tanımlamayan ya da özel bireyleri rahatsızlıklarla veya koşullarla, birleştiremeyen bu anonim ve toplam ya da istatistiksel bilgileri ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Bu siteye ya da site sahibine gönderdiğiniz her türlü ileti ya da materyalin gizli ve mülkiyete tabi olmadığı kabul edilecektir. Hiçbir sınırlama olmadan bu internet sitesine iletilen gizli ve mülkiyete tabi olmayan materyaller, tavsiyeleri, düşünceleri ve yorumları içermektedir. Lundbeck İlaç Ticaret Ltd. Şti. , ticari ya da başka şekilde hangi nedenlerle olursa olsun bu internet sitesine gönderilen her türlü ileti ya da materyalin, bunların sağlayıcısına herhangi bir tazminat ödemeksizin sınırsız kullanım hakkına sahip olacaktır.

Tazminat: Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.’ ni,  görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, aracı kuruluşlarını, tedarikçilerini ve üçüncü taraf ortaklarını, sizin Kullanım Şartlarını ihmal etmenizden veya sizin ya da diğer kişilerin hesabınızı kullanarak siteye erişiminden kaynaklanan ya da hesabınızla ilgili her türlü etkinliğe bağlı olarak (ihmalden ya da yanlış uygulamalardan kaynaklanan zararlar dâhil) ortaya çıkan tüm kayıpları, harcamaları, zararları ve maliyetleri (avukatlık ücretleri dâhil) tazmin etmeyi ve sağlamayı kabul edersiniz.

Tabi Olduğu Hukuk ve Yargı Yeri : Mümkün olduğu takdirde, Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti ortaya çıkabilecek tüm ihtilafları iyi niyetle ve müzakereler yoluyla halletmek için en iyi çabayı sarf edecektir. Bununla birlikte ortaya çıkan ihtilafın müzakereler yolu ile çözümünün mümkün olmadığı hallerde bu internet sitesinden tüm anlaşmazlıklar, Türkiye hukukuna tabidir, Türkiye hukuku uyarınca yorumlanacak ve yürütülecek, yargı yetkisine boyun eğmiş olduğunuz yetkili Türk mahkemelerine götürülecek ve bunlar tarafından çözüme kavuşturulacaktır.
Bu sitedeki bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez.

Özel Hayatın Gizliliği; Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.

İşbu web sitesinde yer alan ilaçlara ait bilgiler yalnızca hekim, diş hekimi, ve eczacıların kullanımına ait olup, hiçbir şekilde yukarıda belirtilen meslek gruplarına ait olmayan kişilerin kullanımına açık değildir.