Category Archives: Parkinson

Postakutumda Parkinson’a veda Nöroloji Postası’na merhaba

Görsel | Posted on by | Yorum bırakın

Korumalı: Jeneralize Distonide Cerrahi Kararı İçin Pratik Yaklaşım

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Her Parkinson Hastamıza Gece Semptomlarını Sormalıyız

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Psikojen Hareket Bozukluğu Tanısına Yardımcı Yeni Bir Bulgu

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığında rehabilitasyon

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyoritmi: Tanı, etyoloji ve tedavi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyokimi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Siyalore

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Non-Motor Sorunlar

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyokard Sintigrafisi Parkinson Hastalığının Prognozunu Saptamada Güvenilirdir.

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığına Yakalanma Riskini Arttıran ve Azaltan Faktörler

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Görsel | Posted on by

Korumalı: Üç tür hipertoniyi ayırt etme: Rijidite, spastisite ve paratoni (gegenhalten)

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinsondakika: Günde iki doz levodopa geliyor…

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: İlaç Kullanma Zamanları

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Görsel | Posted on by

Korumalı: Parkinson Tremoruna Klinik Pratik Yaklaşım

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Görsel | Posted on by

Korumalı: Esansiyel tremor tedavisinde pratik yaklaşım

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Görsel | Posted on by

Korumalı: Sydenham Koresi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington Hastalığında Psikiyatrik Semptomlar

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington Hastalığı Tedavi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington hastalığının kliniği

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington hastalığında presemptomatik tanı

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Poliminimiyoklonus

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Melatonin

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Paroksismal Diskineziler

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz bacak sendromu tedavi protokolü

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz Bacak Sendromu Tedavi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz Bacak Sendromu Etyoloji

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz bacak sendromu kliniği

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz Bacak Sendromu

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Talamotomi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Tardif Distoni

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Tardif Sendromlar

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Çok erken evredeki non-motor semptomlar ve yeni UPDRS

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığında ilaca bağlı cinsel istek artışı

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı ve cinsel yaşam

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Uyku

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: SWEDD

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Akatizi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Herediter ataksilerin klinik tipleri

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Orta ileri yaşta MR’ı normal ataksi. Ne soralım, hangi tetkikleri isteyelim?

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığı, MAO-B inhibitörleri ve antidepresan kullanımı

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığında invazif tedavi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığı ve Sigara

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Jeneralize Distoninin Tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Jeneralize Distoni

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Distoni

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Kore semptomatik tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: KORE ETYOLOJİ

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Kore

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyoklonus

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Dürtü kontrol bozukluğu

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı’nda doz sonu kötüleşmesinin tedavisi[1]

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Doz sonu Kötüleşmesinin Saptanması

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: DİSTONİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ ALGORİTMASI

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: İdyopatik jeneralize distoni

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Wilson hastalığı tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Wilson hastalığında klinik

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinsonizm artı sendromlar ve ayırıcı tanıda pratik ip uçları

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Gilles de la Tourette sendromunun tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: OFF şiddeti

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal distoni tedavisinde pallidal stimülasyon: İlk kontrollü çalışmanın sonuçları yayınlandı.

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Tikler

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı | , ile etiketlendi

Korumalı: Parkinson hastalığı tedavisinde ilaca dirençli tremor rahatsız edici bir sorundur

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal distoni ve botilinum toksin tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal Distoni Tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal Distoni

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Yaşlılık ve İlaçlar

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Blefarospazm ve botulinum toksini tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Blefarospazm

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Levodopa levodopa da nereye kadar?

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Beklenen PD MED çalışması yayınlandı!

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Koenzim Q10

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Bitkinlik (fatigue)

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Hemifasiyal Spazm Botulinum Toksini

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Hemifasiyal Spazm

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Donma

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Esansiyel Tremor Tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı ve Esansiyel Tremor

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Hipertansiyon

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE TARTISMALI FİKİRLER & PARKİNSON HASTALIĞI DERNEĞİ SEMPOZYUM SERİSİ

ATAKSİLER canlı yayınına   http://kongredeyim.com/c/parkinson-2014  linkinden ulaşabilirsiniz. Toplantılara eşzamanlı katılabilir, sorularınızı iletebilir veya önceki oturumları arşivden izleyebilirsiniz.

Parkinson içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Korumalı: Esansiyel Tremor

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Cerrahisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Görsel | Posted on by

Korumalı: PARKİNSON HASTALIĞINDA PSİKOZ

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı | , ile etiketlendi

Korumalı: TEPE DOZU DİSKİNEZİSİNDE ETKİN İLAÇ VE YÖNTEMLER

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı | ile etiketlendi

Korumalı: Parkinson Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi 2013

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: KORTİKOBAZAL GANGLİONİK DEJENERASYON

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson, Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi

Korumalı: PROGRESİF SUPRANÜKLEER FELÇ

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı | , ile etiketlendi

Korumalı: KLİNİK PRATİKTE MULTİ SİSTEM ATROFİ

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: MULTİ SİSTEM ATROFİ

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson, Uncategorized içinde yayınlandı