Author Archives: Norolojipostası

Postakutumda Parkinson’a veda Nöroloji Postası’na merhaba

Görsel | Posted on | Yorum bırakın

Korumalı: Jeneralize Distonide Cerrahi Kararı İçin Pratik Yaklaşım

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Her Parkinson Hastamıza Gece Semptomlarını Sormalıyız

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Psikojen Hareket Bozukluğu Tanısına Yardımcı Yeni Bir Bulgu

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığında rehabilitasyon

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyoritmi: Tanı, etyoloji ve tedavi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyokimi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Siyalore

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Non-Motor Sorunlar

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyokard Sintigrafisi Parkinson Hastalığının Prognozunu Saptamada Güvenilirdir.

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığına Yakalanma Riskini Arttıran ve Azaltan Faktörler

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Görsel | Posted on

Korumalı: Üç tür hipertoniyi ayırt etme: Rijidite, spastisite ve paratoni (gegenhalten)

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinsondakika: Günde iki doz levodopa geliyor…

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: İlaç Kullanma Zamanları

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Görsel | Posted on

Korumalı: Parkinson Tremoruna Klinik Pratik Yaklaşım

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Görsel | Posted on

Korumalı: Esansiyel tremor tedavisinde pratik yaklaşım

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Görsel | Posted on

Korumalı: Sydenham Koresi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington Hastalığında Psikiyatrik Semptomlar

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington Hastalığı Tedavi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington hastalığının kliniği

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington hastalığında presemptomatik tanı

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Poliminimiyoklonus

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Melatonin

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Paroksismal Diskineziler

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz bacak sendromu tedavi protokolü

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz Bacak Sendromu Tedavi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz Bacak Sendromu Etyoloji

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz bacak sendromu kliniği

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz Bacak Sendromu

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Talamotomi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Tardif Distoni

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Tardif Sendromlar

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Çok erken evredeki non-motor semptomlar ve yeni UPDRS

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığında ilaca bağlı cinsel istek artışı

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı ve cinsel yaşam

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Uyku

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: SWEDD

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Akatizi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Herediter ataksilerin klinik tipleri

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Orta ileri yaşta MR’ı normal ataksi. Ne soralım, hangi tetkikleri isteyelim?

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığı, MAO-B inhibitörleri ve antidepresan kullanımı

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığında invazif tedavi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığı ve Sigara

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Jeneralize Distoninin Tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Jeneralize Distoni

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Distoni

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Kore semptomatik tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: KORE ETYOLOJİ

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Kore

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyoklonus

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Dürtü kontrol bozukluğu

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı’nda doz sonu kötüleşmesinin tedavisi[1]

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Doz sonu Kötüleşmesinin Saptanması

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: DİSTONİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ ALGORİTMASI

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: İdyopatik jeneralize distoni

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Wilson hastalığı tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Wilson hastalığında klinik

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinsonizm artı sendromlar ve ayırıcı tanıda pratik ip uçları

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Gilles de la Tourette sendromunun tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: OFF şiddeti

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal distoni tedavisinde pallidal stimülasyon: İlk kontrollü çalışmanın sonuçları yayınlandı.

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Tikler

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı | , ile etiketlendi

Korumalı: Parkinson hastalığı tedavisinde ilaca dirençli tremor rahatsız edici bir sorundur

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal distoni ve botilinum toksin tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal Distoni Tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal Distoni

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Yaşlılık ve İlaçlar

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Blefarospazm ve botulinum toksini tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Blefarospazm

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Levodopa levodopa da nereye kadar?

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Beklenen PD MED çalışması yayınlandı!

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Koenzim Q10

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Bitkinlik (fatigue)

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Hemifasiyal Spazm Botulinum Toksini

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Hemifasiyal Spazm

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Donma

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Esansiyel Tremor Tedavisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı ve Esansiyel Tremor

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Hipertansiyon

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE TARTISMALI FİKİRLER & PARKİNSON HASTALIĞI DERNEĞİ SEMPOZYUM SERİSİ

ATAKSİLER canlı yayınına   http://kongredeyim.com/c/parkinson-2014  linkinden ulaşabilirsiniz. Toplantılara eşzamanlı katılabilir, sorularınızı iletebilir veya önceki oturumları arşivden izleyebilirsiniz.

Parkinson içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Korumalı: Esansiyel Tremor

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Kök Hücre

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığı tedavisinin geleceğinde umut vadeden yöntemler

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Dünya Parkinson Günü

Dünya Parkinson gününün tüm hastalarımıza sağlık getirmesini diliyoruz. Bu haftayı Parkinson hastalığı tedavisinin geleceğinde umut vaad eden yöntemlere ayırdık. Mesajımız yarın. PostaKutumdaParkinson Ekibi

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Korumalı: Parkinson Cerrahisi 2

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Cerrahisi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Görsel | Posted on

Korumalı: PARKİNSON HASTALIĞI VE İNTERNET

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı’nda Dürtü Kontrol Bozukluğu

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı | ile etiketlendi

Korumalı: Postakutumda Parkinson 1 yaşında

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: DOPAMİN AGONİSTLERİ VE UYKU ATAKLARI

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: PARKİNSON HASTALIĞI DEMANSI

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: L-dopa Anket Sonuçları

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: ParkinSon Dakika!

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: PARKİNSON HASTALIĞINDA PSİKOZ

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı | , ile etiketlendi

Korumalı: PARKİNSON HASTALIĞINDA İLACA BAĞLI PSİKOZ

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: SABAHA KARŞI AYAK DİSTONİSİ

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: PARKİNSON HASTALIĞI’NDA DiFAZiK DiSKiNEZi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: TEPE DOZU DİSKİNEZİSİNDE ETKİN İLAÇ VE YÖNTEMLER

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı | ile etiketlendi

Korumalı: SOSYAL ANKSİYETE (MAHCUBİYET) DAHİL HİÇBİR AÇIDAN HASTAYI RAHATSIZ ETMİYORSA TEPE DOZU DİSKİNEZİSİNİ TEDAVİ ETMEK GEREKMEZ

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi 2013

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Parkinson içinde yayınlandı