Postakutumda Parkinson’a veda Nöroloji Postası’na merhaba

Postakutumda Parkinson'a veda Nöroloji Postası'na merhaba

Görsel | Posted on by | Yorum bırakın

Korumalı: Jeneralize Distonide Cerrahi Kararı İçin Pratik Yaklaşım

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Her Parkinson Hastamıza Gece Semptomlarını Sormalıyız

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Psikojen Hareket Bozukluğu Tanısına Yardımcı Yeni Bir Bulgu

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığında rehabilitasyon

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyoritmi: Tanı, etyoloji ve tedavi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyokimi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Siyalore

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Non-Motor Sorunlar

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyokard Sintigrafisi Parkinson Hastalığının Prognozunu Saptamada Güvenilirdir.

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığına Yakalanma Riskini Arttıran ve Azaltan Faktörler

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Görsel | Posted on by

Korumalı: Üç tür hipertoniyi ayırt etme: Rijidite, spastisite ve paratoni (gegenhalten)

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinsondakika: Günde iki doz levodopa geliyor…

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: İlaç Kullanma Zamanları

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Görsel | Posted on by

Korumalı: Parkinson Tremoruna Klinik Pratik Yaklaşım

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Görsel | Posted on by

Korumalı: Esansiyel tremor tedavisinde pratik yaklaşım

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Görsel | Posted on by

Korumalı: Sydenham Koresi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington Hastalığında Psikiyatrik Semptomlar

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington Hastalığı Tedavi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington hastalığının kliniği

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huntington hastalığında presemptomatik tanı

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Poliminimiyoklonus

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Melatonin

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Paroksismal Diskineziler

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz bacak sendromu tedavi protokolü

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz Bacak Sendromu Tedavi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz Bacak Sendromu Etyoloji

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz bacak sendromu kliniği

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Huzursuz Bacak Sendromu

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Talamotomi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Tardif Distoni

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Tardif Sendromlar

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Çok erken evredeki non-motor semptomlar ve yeni UPDRS

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığında ilaca bağlı cinsel istek artışı

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı ve cinsel yaşam

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Uyku

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: SWEDD

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Akatizi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Herediter ataksilerin klinik tipleri

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Orta ileri yaşta MR’ı normal ataksi. Ne soralım, hangi tetkikleri isteyelim?

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığı, MAO-B inhibitörleri ve antidepresan kullanımı

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığında invazif tedavi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığı ve Sigara

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Jeneralize Distoninin Tedavisi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Jeneralize Distoni

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Distoni

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Kore semptomatik tedavisi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: KORE ETYOLOJİ

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Kore

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Miyoklonus

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Dürtü kontrol bozukluğu

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı’nda doz sonu kötüleşmesinin tedavisi[1]

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Doz sonu Kötüleşmesinin Saptanması

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: DİSTONİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ ALGORİTMASI

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: İdyopatik jeneralize distoni

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Wilson hastalığı tedavisi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Wilson hastalığında klinik

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinsonizm artı sendromlar ve ayırıcı tanıda pratik ip uçları

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Gilles de la Tourette sendromunun tedavisi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: OFF şiddeti

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal distoni tedavisinde pallidal stimülasyon: İlk kontrollü çalışmanın sonuçları yayınlandı.

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Tikler

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı | , ile etiketlendi

Korumalı: Parkinson hastalığı tedavisinde ilaca dirençli tremor rahatsız edici bir sorundur

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal distoni ve botilinum toksin tedavisi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal Distoni Tedavisi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Servikal Distoni

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Yaşlılık ve İlaçlar

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Blefarospazm ve botulinum toksini tedavisi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Blefarospazm

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Levodopa levodopa da nereye kadar?

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Beklenen PD MED çalışması yayınlandı!

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Koenzim Q10

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Bitkinlik (fatigue)

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Hemifasiyal Spazm Botulinum Toksini

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Hemifasiyal Spazm

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Donma

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Esansiyel Tremor Tedavisi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı ve Esansiyel Tremor

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Hipertansiyon

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE TARTISMALI FİKİRLER & PARKİNSON HASTALIĞI DERNEĞİ SEMPOZYUM SERİSİ

ATAKSİLER canlı yayınına   http://kongredeyim.com/c/parkinson-2014  linkinden ulaşabilirsiniz.

Toplantılara eşzamanlı katılabilir, sorularınızı iletebilir veya önceki oturumları arşivden izleyebilirsiniz.

Parkinson içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Korumalı: Esansiyel Tremor

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı

Korumalı: Kök Hücre

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson hastalığı tedavisinin geleceğinde umut vadeden yöntemler

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Dünya Parkinson Günü

Dünya Parkinson gününün tüm hastalarımıza sağlık getirmesini diliyoruz. Bu haftayı Parkinson hastalığı tedavisinin geleceğinde umut vaad eden yöntemlere ayırdık. Mesajımız yarın.

PostaKutumdaParkinson Ekibi

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Korumalı: Parkinson Cerrahisi 2

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Cerrahisi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Görsel | Posted on by

Korumalı: PARKİNSON HASTALIĞI VE İNTERNET

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı’nda Dürtü Kontrol Bozukluğu

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı | ile etiketlendi

Korumalı: Postakutumda Parkinson 1 yaşında

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: DOPAMİN AGONİSTLERİ VE UYKU ATAKLARI

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: PARKİNSON HASTALIĞI DEMANSI

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: L-dopa Anket Sonuçları

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: ParkinSon Dakika!

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: PARKİNSON HASTALIĞINDA PSİKOZ

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı | , ile etiketlendi

Korumalı: PARKİNSON HASTALIĞINDA İLACA BAĞLI PSİKOZ

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: SABAHA KARŞI AYAK DİSTONİSİ

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: PARKİNSON HASTALIĞI’NDA DiFAZiK DiSKiNEZi

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: TEPE DOZU DİSKİNEZİSİNDE ETKİN İLAÇ VE YÖNTEMLER

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı | ile etiketlendi

Korumalı: SOSYAL ANKSİYETE (MAHCUBİYET) DAHİL HİÇBİR AÇIDAN HASTAYI RAHATSIZ ETMİYORSA TEPE DOZU DİSKİNEZİSİNİ TEDAVİ ETMEK GEREKMEZ

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Uncategorized içinde yayınlandı

Korumalı: Parkinson Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi 2013

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Parkinson içinde yayınlandı